Proč kandiduji

Vážení voliči,

většinu svého profesního života se pohybuji v prostředí pražského zdravotnictví, ať už jako lékař, nebo jako manažer. Dobře vím, že léčit některé nemoci je velice těžké a složité, ale vždy se dá najít cesta, jak problém řešit a mnohdy i vyřešit.

Jsem Pražan a stejně jako Vy každý den bojuji s neduhy, které nás trápí a ztrpčují nám život. Jsem přesvědčen, že pouhé poukazování na nedostatky nestačí. Proto jsem se rozhodl přijmout nabídku metropolitního hnutí Pro Prahu, abych znovu kandidoval jako nezávislý kandidát do Senátu Parlamentu České republiky. Jako osamocený nestraník bych jen těžko prosazoval jakékoliv projekty, byť kvalitní a prospěšné. Politika hnutí Pro Prahu je mi v mnoha ohledech blízká a dává smysl práci nejen pro nás, ale i pro budoucí generaci Pražanů.

Jsem přesvědčen, že moje zkušenosti lékaře, manažera a senátora jsou velkým přínosem pro změny k lepšímu v oblasti pražského zdravotnictví, Prahy jako celku i Pražanů samotných.

Senátní obvod 22, za který kandiduji, zahrnuje především území Prahy 10, ale i Dubče a Štěrbohol. Každá z těchto lokalit má svá specifika, která si žádají individuální přístup k řešení problémů, nicméně práce senátora vyžaduje komplexní pohled na věc a především systémovost. Svým nasazením a každodenním kontaktem s problémy Pražanů jistě dokážu přispět k jejich řešení a nejen jejich pranýřování. Více se o mých záměrech dočtete v tomto magazínu.

Pevně věřím, že Vás mé názory a záměry osloví a přesvědčí o tom, že chci opravdu pomáhat nejen Pražanům.

MUDr. Zdeněk Schwarz
nezávislý kandidát do Senátu Parlamentu ČR

Volební noviny Prahy 10

 

S čím jdu do Senátu

1
S mnohaletou odbornou i politickou praxí budu situaci kvalifikovaně měnit k lepšímu
Jako zdravotník, záchranář, lékař a manažer pracuji v oblasti zdravotnictví již více než 30 let. Vím přesně, v čem tkví problémy pražského zdravotnictví a co od něj všichni potřebujeme. Dokážu tyto nedostatky pojmenovat a navrhnout jejich řešení. Jako senátor budu mít šanci potřebné změny prosadit v podobě zákonů a následně je uvést do života. S praxí senátora v předešlém volebním období budu moci důrazněji prosazovat zájmy občanů – pacientů i zdravotníků. Mnohaletá zkušenost s politiky na komunální i celostátní úrovni jistě nebude také k zahození.
2
Zdravotnictví a sociální služby musí jít ruku v ruce
Zastávám názor, že zdravotnictví a sociální služby jsou neoddělitelné. Tak jako v mnoha dalších zemích by mohly tyto nejdůležitější oblasti našeho života být zastřešeny jedním kvalitním ministerstvem. Jen dostatek kvalitního zdravotnického zařízení dokáže spolu s dostatečným množstvím kvalifi kovaného personálu plnit ty nejdůležitější potřeby nás všech. Zároveň je obojí mnoholetou bolestí pražského zdravotnictví. Toto se týká i přednemocniční péče, ve které jsem udělal mnohé a po celou dobu se snažil, aby byla pro nás všechny co nejkvalitnější a nejlépe funkční. To se bezpochyby podařilo. Praha i přes veškerou snahu trpí stále nedostatkem míst pro seniory, kteří jsou odkázáni na trvalou pomoc. Nedostatek míst v domovech pro seniory, domovech s pečovatelskou službou, ale i v zařízeních se speciální péčí, např. hospiců, Alzheimer center a dalších zařízení sociálních služeb přetrvává. V Senátu se budu chtít věnovat především těmto problémům a budu na ně hledat lék.

3
Vzdělání je budoucnost
Vzdělání řadím po zdravotnictví a sociální oblasti k hlavním potřebám lidského života. Je jedním ze základních podmínek pro péči o zdravý růst nové generace občanů, a nejen Pražanů. Jedině správně a dobře vzdělaná generace je schopná se o nás postarat a budovat lepší budoucnost. Proto se chci zasadit o takové zákony, jež by poskytly mladé generaci takové jistoty, které by zajistily jejich šťastné a spokojené dětství i kvalitní přípravu pro život samotný. Se svými dlouholetými zkušenostmi v resortu vzdělávání, které jsem načerpal osobně i prostřednictvím svých dětí a čerpám aktuálně s vnučkou, mohu výrazně přispět v Senátu i mladé generaci.
4
Společenská odpovědnost fi rem
Praha je centrem aktivit mnoha firem, které zde rozvíjejí svůj byznys. Mnohé však zapomínají na to, že jejich úspěch je vytvářen nemalou měrou občany Prahy. Jejich spokojenost ale závisí i na tom, v jakém prostředí žijí. Proto chci i nadále přispívat k tomu, aby společenská odpovědnost firem spočívající v podobě projektů prospěšných pro obyvatele, jako jsou např. dětská a sportovní hřiště, parky, kulturní stánky a další, byla i v Praze standardem, který je ve světě samozřejmostí. V zahraničí zcela běžně a transparentně potkáváte téměř na každém kroku stopy takových aktivit. Jsou to např. i obyčejné lavičky, fontány nebo toalety, kterých je v Praze stále nedostatek.

5
Senátor v kontaktu se svými voliči
Je mnoho politiků, které volič vidí jen před volbami. Sliby, které politik dá, musí ale také plnit. A to bez kontaktu se svými voliči nedokáže. Proto chci i jako senátor hájit zájmy občanů Prahy nejen v Senátu, ale přispět svou autoritou k řešení problémů městských částí v rámci naší metropole. V Senátu jsem si zakládal právě na obyčejné pomoci lidem, kteří se na mne obrátili. Senátor má sice omezené možnosti jak ovlivnit komunální politiku, ale přesto ji může svou aktivitou výrazně ovlivnit. Neomezená možnost přítomnosti i vystoupení na jednání zastupitelstva nebo mediální a komunikační aktivita jistě zvýší tlak na politiky a pomohou lidem k prosazení jejich zájmů nebo opačných názorů, než zastává aktuální politická reprezentace. Senátor by měl být jakousi pojistkou a oporou pro občany. A to může nejlépe nezávislý senátor, který není členem politické strany, pro kterou pracuje a hlasuje.

Podporují Zdeňka Schwarze

Září 8, 2016
snip-pirk

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Přednosta Kardiocentra IKEM
Zdeňka Schwarze znám dlouhá léta. Známe se nejen z lékařského prostředí. Z toho, co udělal za léta ve vedoucí funkci pražské záchranky, vyplývá, že to s Prahou a občany „myslel vážně“. To, že kandiduje za hnutí pro Prahu, dává předpoklad, že v případě zvolení toho pro nás občany opět udělá hodně. Pro nás řadové občany je komunální politika mnohem důležitější než ta tzv. „velká politika“. Je totiž důležitější pro náš každodenní život. Zdeněk vždy tyto mé představy naplňoval a splňuje. Myslím, že vlastnosti i zkušenosti, které získal a uplatnil během posledních 20 let v náročné manažerské funkci i v Senátu, jsou základem pro práci kvalitního senátora. Jeho návrat do Senátu ČR bude jistě přínosem pro péči o zdraví nás všech. Výsledky jeho práce i poslední závěry šetření a provedených auditů na pražské záchrance potvrzují, že kolega Schwarz má i morální předpoklady a mou plnou důvěru pro výkon senátorské funkce.
Září 8, 2016
snip-marel

Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.

Přednosta Pneumologické kliniky 2.LF UK a FN Motol
MUDr. Zdeňka Schwarze znám asi 15 let z jednání Vědecké rady České lékařské komory, kdy sedáváme na stejné straně dlouhého jednacího stolu. Během této doby jsem opakovaně viděl a slyšel Zdeňkovy reakce na projednávaná témata. Stručně řečeno: vždy se řídil zdravým „selským“ rozumem, nebál se říci svůj názor, ať již byl souhlasný, či častěji nesouhlasný. Obdivoval jsem jak dokázal najít vždy jádro problému, jak jej dokázal zjednodušit a nalézt prosté, jednoduché řešení, nepřikrášlené často užívanými „intelektuálními“ klišé či exhibujícími vsuvkami. Mluví stručně, jasně, jeho logika a správné řazení priorit vždy byly blízké i mým životním principům – tedy člověk je odpovědný především sám za sebe, za svoji rodinu i za svoji budoucnost. Mnoho direktiv shora (stát, zákony, vyhlášky, restrikce...) dusí aktivitu i produktivitu lidské činnosti. Jeho celoživotní profesní zaměření – záchranář – dokládá, že mu nejsou lhostejné strasti a bolesti jiných lidí a že jim chce pomáhat. Prostě Zdeněk je dle mne správný pravicový politik, který si zaslouží podporu v Senátu České republiky, kde nebude jen „pro ozdobu“ ale bude se snažit podporovat věci rozumné, správné a pro všechny prospěšné.
Září 8, 2016
snip-mestak

Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

Přednosta Kliniky plastické chirurgie 1.lékařské fakulty UK a FN Na Bulovce v Praze
Pana doktora Zdeňka Schwarze znám řadu let jako člověka zapáleného pro dění v našem zdravotnictví, a to s osobitým projevem, často doprovázeným kritickými a velmi podnětnými připomínkami. Proto vřele doporučuji jeho kandidaturu do Senátu na Praze 10.
Září 8, 2016
snip-dvorak

Jiří Dvořák

Herec
S tímto člověkem jsem se seznámil na natáčení Sanitky II. pro Českou televizi. Byl tam jako poradce, aby nám vysvětlil, jak se u zákroků a v terénu chovat. Už tehdy mi bylo na první pohled jasné, že to je člověk, který neplýtvá zbytečně slovy. Situaci vysvětlil jasně, logicky a pochopitelně. Od začátku mi bylo jasné, že tohle je člověk, kterého si chci zařadit mezi blízké přátele. Schopnost jasně popsat a pojmenovat problém nebo situaci mu vážně závidím. Chtěl bych to umět jako on. A proto ho chci podpořit v jeho snaze mluvit do věcí, které se týkají nás všech. Mluvit tak, jak to umí člověk, který se nebojí. Člověk, který má mnohaletou zkušenost vypořádávat se s hloupostí, neschopností a závistí. Člověk, který ustál vzestup i pád. Nechci tady zmiňovat zákony, které se podařily, nebo zákony, které se nepodařily, které navrhoval nebo prosazoval. To není moje parketa. Chci tímto svým příspěvkem jen poukázat na muže, který za svým názorem stojí do poslední chvíle a který se vždy bude bít pro dobrou věc. Bez zbytečných kompromisů, bez zbytečných výmluv a s čistým štítem.
Září 8, 2016
snip-stanek

Pavel Staněk

Podnikatel
Zdeňka znám více než 15 let jako skvělého manažera, který z pražské záchranky vybudoval nejlepší českou záchranku s výsledky, které nemají srovnání ve světě. Při svých cestách po světě jsem měl možnost srovnávat a Praha má být na co pyšná. Jako senátor potvrdil mé představy o politikovi a splnil mé očekávání. Je škoda, že nemohl pokračovat ve své práci a byl neférovým způsobem odstraněn. Věřím, že spravedlnost, voliči a znovuzvolení senátorem nám vrátí člověka, kterého potřebujeme.
Září 8, 2016
snip-lochman

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.

Starosta MČ Praha-Čakovice
Doktor Zdeněk Schwarz je pro mne ideálním kandidátem na senátorskou funkci: kvalifikovaný lékař, zkušený manažer a hlavně již jednou byl do Senátu zvolen, takže přesně ví, co jej čeká. Navíc jako dlouholetý ředitel pražské záchranky prokázal významné řídící schopnosti. Jeho kandidaturu tedy plně podporuji a doporučuji.
Září 8, 2016
snip-kohoutova

PhDr. et Mgr. I. Kohoutová, Ph.D.

Středoškolská a vysokoškolská učitelka
MUDr. Zdeňka Schwarze znám více než dvacet let. Jako kolegu, ředitele Zdravotnické záchranné služby v Praze, učitele, senátora, člena četných odborných komisí v oblasti záchranné služby, ze zahraničních misí. Mohla bych ve výčtu jeho aktivit pokračovat. Velice si vážím jeho kvalit na odborném poli i z lidského hlediska. Je zdatným komunikátorem, který využívá věcné argumentace, což je pro tuto veřejnou funkci nezbytné. Umí vést dialog. Mimo jiné se zasadil o rozvoj vzdělávání záchranářů na základě dokonalé znalosti prostředí, v němž pracuje po celou dobu své profesní dráhy. Navíc má smysl pro humor a nikdy nezkazí náladu. Jednoznačně podporuji MUDr. Z. Schwarze jako kandidáta do Senátu ČR i do jakýchkoli veřejných funkcí. Vím, že mu jde vždy o věc, neboť zdravotnictví a „záchranařina“ jsou i jeho „srdeční“ záležitost.

Víte, že Zdeněk Schwarz je potomkem hudebního skladatele Bedřicha Smetany z rodu Schwarzů?

„Byl to můj praprapradědeček, rodokmen začíná u dcery Bedřicha Smetany Žofie, která se provdala za manžela lesmistra Josefa Schwarze a společně žili v útulné myslivně v Jabkenicích. U nich nemocný Smetana od roku 1876 do 1884 dožil,"

„Můj vztah k Bedřichu Smetanovi je více z pohledu lékaře. Historie zaznamenala mnoho velkých omylů. Jedním z nich je tvrzení, že slavný skladatel onemocněl syfilitidou. Skutečnou příčinou jeho zdravotních potíží objevil stomatochirurg Jiří Ramba. Na mnoha důkazech prokázal, že šlo o vážný úraz v obličeji z dětství, způsobený výbušninou. Infekce pak vyvolala chronický zánět čelistních a obličejových kostí a zapříčinila i pozdější hluchotu. Smetana nebyl žádný syfilitik."

„Smetana maloval, to je asi jediné, co jsem po něm zdědil. To mám asi opravdu po předcích," domnívá se Zdeněk Schwarz.

Rozhovory s voliči

J.V. (živnostník - řezník, 56 let)
Znáte kandidáta do Senátu ČR MUDr. Zdeňka Schwarze?

Kdo by ho neznal, byl dlouho ředitelem pražské záchranky, senátorem a bojoval za lepší zdravotnictví v Praze. Možná to mu zlomilo vaz. Někteří ředitelé nemocnic se proti němu postavili místo toho, aby problém konečně vyřešili. Když vedl záchranku, tak jsem měl pocit, že se za nás aspoň někdo postavil. Věděli jsme, že když budeme potřebovat pomoc, tak bude vše fungovat.

Myslíte, že jako senátor by byl užitečný?

To určitě. Vím, že se problémy snažil opravdu řešit a šel do ostrých střetů s nemocnicemi i magistrátem, aby záchranka opravdu fungovala. Nebál se jít do střetu i s primátorem. Taky vím, že už senátorem byl a bylo o jeho aktivitách slyšet. Říká věci nejen na rovinu, ale i tak, že jim rozumím. Netlachá jako ostatní politici. Nevymlouvá se a odpovídá přímo na otázku a mluví k problému.

Vadí vám, že kandiduje za váš obvod, i když zde nebydlí?

To vůbec ne. Senátor přeci není komunální politik, a mezi nimi najdeme takové, co v obvodě, za nějž sedí v zastupitelstvu, ani nebydlí. Důležité je, aby se neztratil hned po volbách. Jeho prací je prosadit zákony, které pomohou občanovi v celé republice, nejen u nás na Praze 10. Jistě uvítám, když se bude starat i o aktuální život tady u nás. Bez toho, aby věděl, jak lidé žijí, nemohou jeho návrhy reálně něco změnit. A on o reálném životě ví dobře, jezdí po celé Praze. Nedávno byl i u nás v řeznictví a kupoval si svačinu. Je to sympaťák.

Co si myslíte, že by mohl změnit přímo tady na Praze 10?

Určitě by pomohlo, aby se zabýval tím, jak se tady žije důchodcům nebo jak je zajištěna zdravotní péče. Nebo aby byla dostupná odborná zdravotní vyšetření bez dlouhých čekacích lhůt. Také chybí místa v domovech pro seniory nebo hospic. Sehnat místo pro nemohoucí maminku je téměř nemožné.

I.M. (zaměstnanec – prodavačka, 42 let)
Půjdete v říjnu volit svého nového senátora?

Ano, půjdu. Myslím si, že bychom se všichni měli přičinit, aby ti, kdo schvalují zákony, kterými se máme řídit, byli kvalifikovaní a zodpovědní. Pokud si je sami nevybereme, nemůžeme potom chtít, aby byli podle našich představ. Nejsem spokojená se současným stavem a chci změnu.

Myslíte si, že senátor může něco změnit přímo tady, v Praze 10?

Ano myslím, že ano. Svojí autoritou může kromě práce v Senátu pomoci řešit problémy ve svém volebním okrsku. A je jich u nás za poslední roky nějak více. A co se tady děje za veletoče a eskapády na radnici je už až příliš.

Myslíte, že MUDr. Zdeněk Schwarz je vhodným kandidátem na senátora?

Věřím tomu, že by dokázal prosadit spoustu věcí v oblasti zdravotnictví nebo sociálních služeb, protože se dlouhá léta těmto věcem věnoval jako ředitel pražské záchranky. Jistě ví, jak to ve zdravotnictví funguje a co je třeba změnit. Podařilo se mu hodně věcí.

V.K. (student, 22 let)
Co byste vytknul současné senátorce?

Že není nikde vidět, že vlastně nic pro občany nedělá, že je v Senátu mimo hlavní proud a dění, že nemá žádnou významnou funkci, že vlastně v Senátu nic neudělala a neprosadila, že je jaksi ve střetu zájmu, když sedí v radě MČ a současně je senátorkou za stejný obvod. Ona ani vlastně nemůže bojovat proti politické zvůli a nesmyslným krokům současné politické partičky na radnici. Stala se senátorkou možná jen náhodou, ne-li „omylem“, rozdílem pouhých 32 hlasů z velmi malého počtu voličů, a tím nepředstavuje skutečnou voličskou základnu nebo skutečný zájem občanů tohoto volebního obvodu. I uváděná témata, jako je fotbalový stadion nebo cena radnice. Ostatní její témata jsou již omšelá nebo vyřešená či neřešitelná. V Senátu se musí jakožto senátorka za ČSSD ztotožnit s levicí, která Senátu, ČR a politické situaci v ČR více uškodila. Stačí se také podívat na její hlasování nebo účast a předložené návrhy, což lze hodnotit negativně.

Je pro vás nezávislý kandidát hnutí Pro Prahu MUDr. Zdeněk Schwarz zajímavý?

Vím, že byl dlouhá léta ředitelem pražské záchranky a ta fungovala. Také vím, že již jednou senátorem byl, takže by zkušenosti mohl zúročit. Myslím, že každý volič chce, aby ten, koho zvolil jako svého zástupce do Senátu, skutečně zastupoval jeho zájmy. To jde samozřejmě jenom tehdy, pakliže se zajímá o život a problémy života v obvodě, kde byl zvolen. Věřím tomu, že pan Schwarz je schopen takové zákony prosadit a také se svých voličů zastat. Hnutí Pro Prahu je uskupení, které se snaží Prahu jako metropoli posunout dopředu, přiblížit ji ostatním evropským metropolím a kterému oproti politickým stranám věřím. Takové spojení dává smysl.

Z. Schwarz
Narozen
15. května 1963
Bydlište
Svémyslice
Vzdělání
Lékařská fakulta UK v Praze
Profese
lékař, záchranář, manažer, politik
Stav
ženatý
Děti
dva synové, tři vnoučata
Úspěchy
Od roku 1998 byl ředitelem Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Pracoval také v bezpečnostní radě a Krizovém štábu hlavního města Prahy a je členem Vědecké rady ČLK, před třinácti lety získal Bronzovou medaili za pomoc při povodních. Řád III. stupně Policie ČR, řada ocenění Městské policie a starostů MČ.

Moje témata pro Prahu 10

V kontaktu s voliči

ZÁŘÍ
6:30 – 8:30 a 15:30 – 18:30

21. Metro Strašnická, křižovatka Eden
(u prodejny aut Dojáček)

22. Metro Skalka, Čechovo nám.


23. Poliklinika Malešice (8:00 – 12:00),
Zahradní město, Topolová u OC Cíl

24. Kubánské nám. (10:00 – 13:30)
program hudba, skákací hrad, cukrová vata

27. Metro Strašnická, Metro Skalka
Poliklinika Zahradní město (8:00–12:00)

28. Pošta Malešice, Čechovo nám.
(pouze odpoledne)

29. Metro Strašnická,
odpoledne Gutovka (před areálem)
ŘÍJEN
6:30 – 8:30 a 15:30 – 18:30

1. Kubánské nám. (10:00 – 13:30)
program, skákací hrad, cukrová vata, písně K. Hašlera a Staré Prahy

3. Metro Strašnická, Metro Skalka
Poliklinika Zahradní město (8:00 – 12:00)

4. Polikliniky Malešická a Zahradní Město
(8:00 – 12:00), odpoledne křižovatka Eden (u prodejny aut Dojáček)

5. Metro Strašnická, Metro Skalka,
Pošta Malešice

6. Depo Hostivař, Kubánské nám.
PETICE: POŘÁDEK DO PRAŽSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ!
Na kontaktních místech může každý občan podepsat petici iniciovanou MUDr. Zdeňkem Schwarzem.
Petice usiluje o to, aby v metropoli vznikl co nejdříve přehledný zdravotní systém nemocnic, lékařských pohotovostí, non stop lékáren a rychlé záchranné služby. V návaznosti na to vytvořit jednoduché aplikace a odkazy pro veřejnost s aktuálními informacemi a lékařskými kontakty.