snip-pirk

Přednosta Kardiocentra IKEM

Zdeňka Schwarze znám dlouhá léta. Známe se nejen z lékařského prostředí. Z toho, co udělal za léta ve vedoucí funkci pražské záchranky, vyplývá, že to s Prahou a občany „myslel vážně“. To, že kandiduje za hnutí pro Prahu, dává předpoklad, že v případě zvolení toho pro nás občany opět udělá hodně. Pro nás řadové občany je komunální politika mnohem důležitější než ta tzv. „velká politika“. Je totiž důležitější pro náš každodenní život. Zdeněk vždy tyto mé představy naplňoval a splňuje. Myslím, že vlastnosti i zkušenosti, které získal a uplatnil během posledních 20 let v náročné manažerské funkci i v Senátu, jsou základem pro práci kvalitního senátora. Jeho návrat do Senátu ČR bude jistě přínosem pro péči o zdraví nás všech. Výsledky jeho práce i poslední závěry šetření a provedených auditů na pražské záchrance potvrzují, že kolega Schwarz má i morální předpoklady a mou plnou důvěru pro výkon senátorské funkce.