snip-marel

Přednosta Pneumologické kliniky 2.LF UK a FN Motol

MUDr. Zdeňka Schwarze znám asi 15 let z jednání Vědecké rady České lékařské komory, kdy sedáváme na stejné straně dlouhého jednacího stolu. Během této doby jsem opakovaně viděl a slyšel Zdeňkovy reakce na projednávaná témata. Stručně řečeno: vždy se řídil zdravým „selským“ rozumem, nebál se říci svůj názor, ať již byl souhlasný, či častěji nesouhlasný. Obdivoval jsem jak dokázal najít vždy jádro problému, jak jej dokázal zjednodušit a nalézt prosté, jednoduché řešení, nepřikrášlené často užívanými „intelektuálními“ klišé či exhibujícími vsuvkami. Mluví stručně,
jasně, jeho logika a správné řazení priorit vždy byly blízké i mým životním principům – tedy člověk je odpovědný především sám za sebe, za svoji rodinu i za svoji budoucnost. Mnoho direktiv shora (stát, zákony, vyhlášky, restrikce…) dusí aktivitu i produktivitu lidské činnosti. Jeho celoživotní profesní zaměření – záchranář – dokládá, že mu nejsou lhostejné strasti a bolesti jiných lidí a že jim chce pomáhat. Prostě Zdeněk je dle mne správný pravicový politik, který si zaslouží podporu v Senátu České republiky, kde nebude jen „pro ozdobu“ ale bude se snažit podporovat věci rozumné, správné a pro všechny prospěšné.